more info about next 18

lkhlk;hkj;kjzsdfv

Tak Uitvoerend

test not branch

etc

Tak Letaba

Letaba tak van BJV is op 3 Februarie 1994 gestig met 31 lede. Die tak toon ‘n bestendige groei sodat daar tans meer as 700 lede in die tak is, wat dit die grootste nie-winsgewende organisasie in die omgewing maak.

Elke jaar word daar verskeie interessante aktiwiteite aangebied (sien die jaarprogram), met opleiding in jag en die natuur een van die vernaamste doelwitte – baie klem word veral gelê daarop om by kinders en jongmense ‘n liefde vir die natuur aan te kweek.

Letaba tak beskik oor ‘n natuurbewaringsgebied net buite die dorp, waarvan die ontwikkeling tans aan die gang is. Die helfte van die gebied is reeds met wildwerende heining toegespan met behulp van borge en daar word steeds gewerk om nog fondse te in vir die res van die heining en ander fasiliteite.

Dit is voorwaar ‘n pluimpie vir die lede van die Letaba BJV dat daar met soveel ywer en entoesiasme aan die uitbouiing van die jagsport en natuurbewaring gewerk word en die positiewe groei in ledetal bewys dat daar van wenresepte gebruik gemaak word!!!

VP Test

News for Letaba

Tak Pietersburg

Die Bosveld Jagters en Wildbewaringsvereniging is in Augustus 1969 gestig in Pietersburg.

Daar het in daardie stadium geen takke bestaan nie. Dit kan beskou word as die ontstaan van Pietersburg tak.

Die ledetal het gegroei tot meer as 900 lede, wat dit die grootste tak in die BJV maak. Daar word jaarliks verskeie opleidings geleenthede gebied wat die volgende insluit: Junior- 1 en 2, CHASA-, spoorsny- en herlaai kursusse.

Tak Kremetart

Kremetart tak is geleë in Musina op die Zimbabwe grenspos (Beitbrug)

Musina is ‘n klein plattelandse dorpie met baie aangename en vriendelike mense

Tak Magaliesberg

Die Magaliesberg tak is gestig op 11 September 2003.

Die aanvanklike rede vir die stig van die tak was om bestaande BJV lede wat na Gauteng verhuis het, te diens.

Die tak het sederdien `n tak in eie reg geword wat bestendig groei.

Die tak bied jaarliks `n vol program aan wat onder meer insluit junior opleiding, senior opleiding, skietdae en sosiale funksies. Ons beywer ons om die hele gesin te betrek en daarom sluit ons handwapenskiet, boogskiet, kleiduif en jaggeweer in by ons skietdae.

Die takbestuur se doelwit is “Om `n diens aan ons lede en potensiele lede te bied op so wyse dat hulle ons verkies bo soortgelyke verenigings tot voordeel van die tak en elke lid”.

Die Magaliesberg tak van die BJV bied dus `n uitstekende alternatief aan die publiek. Ons moedig lede aan om aktief betrokke te wees by aktiwiteite en sodoende deel te word van `n positiewe groep jagtersfamilie wat mekaar se geselskap waardeer, mekaar se tekortkominge aanvul en waar goeie sportmangees hoogty vier.

Tak Soutpansberg

Next Page »